8. aug. 2016

Firmast

Kriskar Elekter OÜ on asutatud 2000 aastal.

Ettevõtte tegevusvaldkonnad on:

¤ Elektripaigaldiste teenindamine pikaajaliste käidu-ja teeninduslepingute alusel
¤ Siseelektririkete kõrvaldamine 24 tundi ööpäevas
¤ Elektripaigaldustööd kuni 1000V
¤ Erineva keerukusastmega elektripaigaldiste rekonstrueerimine
¤ Elektripaigaldise ettevalmistamine korraliseks kontrolliks

¤ Elektripaigaldiste üleminek 3x220V toitepingelt 3×400/230V toitepingele

¤ Suitsuandurite paigaldamine

Teenindame eraettevõtteid, riigiasutusi, koole, lasteaedu, korteriühistuid jt. Teenus sobib hästi ettevõttele, kellel ei ole oma suuruse ja profiili tõttu mõttekas elektripersonali palgata.

Pikaajalistele kogemustele toetudes võib väita, et hooldamata, rikkis ja järelvalveta seadmeid ning süsteeme kasutades hoitakse küll esialgu kokku raha, kuid luuakse soodne olukord õnnetusjuhtumite tekkeks. Mille likvideerimine hiljem läheb kordades kallimaks.